Maria & Maria

Maria Paavola

Maria Paavola.JPG

Teknikkvinnor blev till en kväll i september 2017 när jag kom hem från ett event där jag träffat inspirerande kvinnor. Jag älskar att nätverka, men kände att jag saknade en tillgänglig plattform för kvinnor inom teknik. Som ingenjör har jag jobbat som ledare i både bygg- och anläggningsbranschen och i fordonsindustrin, och upplever att kvinnor möter samma slags utmaningar oavsett bransch och befattning. Därför har jag hela tiden varit övertygad om att Teknikkvinnor ska vara en mötesplats för kvinnor i alla åldrar, som har tekniken som gemensam nämnare.

Jag vill jobba på två fronter: dels vill jag stärka kvinnor och få dem att tro på sig själva och på att de både förtjänar och ska ha mer makt i sina karriärer, och dels vill jag påverka teknikföretagen. För att utvecklingen mot en jämställd teknikbransch helt enkelt går på tok för långsamt.

Maria Norberg

MariaN

Medgrundare av Teknikkvinnor

Mitt namn är Maria Norberg och ett av mina största intressen är att förstå hur vi som människor fungerar med varandra, mot oss själva och vad det är som driver oss och gör oss lyckliga! För att sammanfatta det, brukar jag kalla mig själv “Den humanitära Ingenjören”.

Teknikkvinnor är ett för mig ett otroligt nätverk med fantastiska kvinnor och vi har en möjlighet att faktiskt göra skillnad för varandra och världen.

Jag är civilingenjör i Industriell Ekonomi med specialisering inom Medicinsk Bioteknik från KTH. Där min masteruppsats handlade om jämställdhet i globala organisationer. Jag jobbar professionellt med ledarskaps- och organisationsfrågor, och har i fem år faciliterat workshops i ämne som rör hur vi människor fungerar. Det kanske kan tyckas ligga lite väl långt ifrån mitt studieval, men oavsett vilken bransch vi tillhör så är frågorna om varför vi gör det vi gör, vilka vi är, och hur vi arbetar, alltid lika aktuella. Jag brinner för att vara med och bidra, att göra skillnad för att öka jämställdheten i världen.

Om du vill läsa mer om mig kan du göra det genom att klicka på länkarna nedan.

Finalistintervju Female Leader Engineer 2017

Top 20-intervju Female Leader Engineer 2017